Chức năng của van điều khiển

Nhà máy tự động hóa bao gồm hàng trăm, thậm chí hàng ngàn vòng lặp kiểm soát tất cả quá trình và được kết nối với nhau để tạo ra chất lượng sản phẩm hoàn hảo. Mỗi vòng điều khiển được thiết kế để cân bằng số biến quy trình quan trọng như áp suất, lưu lượng, mức, nhiệt độ,…hoạt động trong phạm vi cần thiết để đảm bảo quy trình làm việc tối ưu về hiệu suất và chất lượng sản phẩm.

E:\MINECO\WEBSITE_MINECO\5_POWER INDUSTRY_08 pages\Control valve-01page\Capture2.JPG

Van điều khiển đóng vai trò rất quan trọng trong vòng điều khiển. Van điều khiển có chức năng điều khiển lưu lượng dòng chảy của chất lỏng, khí, hơi nước, nước hoặc các hợp chất để bù trừ cho sự xáo trộn tải và giữ cho quá trình biến thiên luôn không vượt quá giới hạn theo đặc tính thiết kế, đưa về tiệm cận gần với điểm đặt mong muốn.

Sơ đồ bố trí van điều khiển

Sơ đồ dưới đây cho thấy cách một van điều khiển có thể được sử dụng để kiểm soát tốc độ dòng chảy trong mạch công nghệ. “Bộ điều khiển” nhận tín hiệu áp suất, biến số chênh áp để điều chỉnh lưu lượng mong muốn theo các chế độ thực tế khác nhau. Các tín hiệu từ PLC được gửi đến cơ cấu chấp hành để đóng mở van tăng hoặc giảm lưu lượng. Các biến số quá trình được tính toán trên cơ sở so sánh logic để kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất. Tín hiệu sử lý phổ biến bao gồm nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, độ mở van, tốc độ dòng chảy.

E:\MINECO\WEBSITE_MINECO\5_POWER INDUSTRY_08 pages\Control valve-01page\cvalvesystem.gif

E:\MINECO\WEBSITE_MINECO\5_POWER INDUSTRY_08 pages\Control valve-01page\ZJHP-Pneumatic-single-seat-globe-control-valve.jpg E:\MINECO\WEBSITE_MINECO\5_POWER INDUSTRY_08 pages\Control valve-01page\97683245b071250a004f59e6f5d0e7f7--control-valves-electro.jpg E:\MINECO\WEBSITE_MINECO\5_POWER INDUSTRY_08 pages\Control valve-01page\zk29.jpg

E:\MINECO\WEBSITE_MINECO\5_POWER INDUSTRY_08 pages\2. Control valve-01page\Capture2.JPG

 

Nhà sản xuất hàng đầu thế giới: E:\MINECO\WEBSITE_MINECO\5_POWER INDUSTRY_08 pages\Control valve-01page\logo1.JPG E:\MINECO\WEBSITE_MINECO\5_POWER INDUSTRY_08 pages\2. Control valve-01page\Capture.JPG