Chúng tôi luôn có giải pháp sáng tạo cho lĩnh vực tuyển nổi khoáng sản công nghiệp. BASF cam kết với khách hàng luôn cung cấp các giải pháp sáng tạo hiệu quả nhất.
Sáng tạo luôn là trọng tâm của các giải pháp hoạt động kinh doanh của BASF, vì mục tiêu của chúng tôi là phát triển các công nghệ mới và các sản phẩm hóa chất có tính năng mới để đáp ứng hiệu quả trước những thách thức đang phát triển mà ngành khai thác khoáng sản phải đối mặt. BASF cam kết hợp tác chặt chẽ với khách hàng, học viện và các tổ chức công nghiệp toàn cầu.

 

BASF luôn không ngừng nghiên cứu mở rộng trong lĩnh vực xây dựng với các loại sản phẩm hóa chất ứng dụng trong lĩnh vực chế biến khoáng sản cho phép chúng tôi áp dụng hiệu quả kiến thức và kinh nghiệm hóa học để phát triển cả các hóa chất thông dụng và các loại đặc chủng để đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật và thương mại mà ngành công nghiệp đặt ra hiện nay và trong tương lai.

E:\MINECO\WEBSITE_MINECO\Page 3_Chemical Reagents\BASF pictures\a5.jpg

E:\MINECO\WEBSITE_MINECO\Page 3_Chemical Reagents\BASF pictures\a1.jpg

Đội ngũ nguyên cứu và kỹ thuật ứng dụng của chúng tôi có trụ sở trên toàn thế giới, tập trung tại 3 trung tâm lớn của BASF là Tucson (North America), Ludwigshafen (Europe), và Perth (Australia) với sự kết nối chặt chẽ từ các phòng thí nghiệm tuyển nổi ở Jacarei (Brazil) và Moscow (Russia).

Với công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm sâu rộng trong nghành hoá chất công nghiệp. BASF cam kết mang lại cho khách hàng những giải pháp và sản phẩm đặc thù đáp ứng hiệu quả đa dạng của nghành tuyển khoáng trên thế giới.

Khoáng chất công nghiệp là các loạt hợp chất không sunfua khác nhau, hiện nay công nghệ tuyển nổi là khả thi nhất cho hiệu suất thu hồi và giảm thiểu các chi phí sản xuất.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp cho việc tuyển nổi các khoáng chất không sunfua như Bariyte, Canxit, Feldspar, Cát thủy tinh, Fluorspar và nhiều loại khác. Đối với các yêu cầu tuyển nổi cụ thể, BASF liên tục phát triển các giải pháp phù hợp với khách hàng và hỗ trợ tất cả các công việc phân tích trong phòng thí nghiệm, chạy pilot, sau đó đưa ra nhà máy và sản suất quy mô công nghiệp. E:\MINECO\WEBSITE_MINECO\Page 3_Chemical Reagents\BASF pictures\mineral.jpg

SẢN PHẨM

Barite

Lupromin® FP B 715 and Lupromin® FP B 251 là các chất tập hợp gốc sunfat rượu béo trung tính được cung cấp dưới dạng chất lỏng nhớt giúp thúc đẩy quá trình tuyển nổi barit có tính chọn lọc cao.

Lupromin® FP 199 là chất tập hợp để tuyển nổi barit trực tiếp dựa trên muối natri alkyl ether sulfate được điều chỉnh với các chất phụ gia để cải thiện tính chọn lọc và hiệu quả liều dùng.

Lupromin® FP E là một sản phẩm rắn dạng hạt dựa trên sunfat rượu béo có trọng lượng phân tử cao.

Calcite

Lupromin® FP 18 AS là một esterquat polymer lỏng mới, là chất tập hợp được áp dụng trong tuyển nổi canxit quy trình ngược ngược để loại bỏ có chọn lọc các khoáng chất silicively. Ngoài những lợi ích về sinh thái môi trường từ việc sử dụng esterquats, nó cũng mang lại những lợi ích kinh tế lớn do làm tăng động năng nổi nhanh hơn.

Fluorspar

Lupromin® FP 308C là thuốc tập hợp dựa trên các phân tử anion và không ion cho phép nồng độ fluorit tạo ra một sản phẩm cấp thương mại. Có các sản phẩm với công thức riêng được thiết kế sẵn theo yêu cầu của khách hàng.

Pyrochlore

Lupromin® FP N 315 là một hợp chất của các este polyglycol, liên quan đến tập hợp cationic hoạt động như một chất bổ trợ trong tuyển nổi niobi. Do đó, việc sử dụng Lupromin® FP N 315 làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tuyển nổi pyrochlore.

E:\MINECO\WEBSITE_MINECO\4_FLOTATION REAGENTS_03 pages\BASF pictures\a3.jpg

BASF cam kết cung cấp sản phẩm sáng tạo, hiệu quả cho công nghiệp khai khoáng

Sáng tạo luôn là trọng tâm của các giải pháp hoạt động kinh doanh của BASF, vì mục tiêu của chúng tôi là phát triển các công nghệ mới và các sản phẩm hóa chất có tính năng mới để đáp ứng hiệu quả trước những thách thức đang phát triển mà ngành khai thác khoáng sản phải đối mặt. BASF cam kết hợp tác chặt chẽ với khách hàng, học viện và các tổ chức công nghiệp toàn cầu.

BASF luôn không ngừng nghiên cứu mở rộng trong lĩnh vực xây dựng với các loại sản phẩm hóa chất ứng dụng trong lĩnh vực chế biến khoáng sản cho phép chúng tôi áp dụng hiệu quả kiến thức và kinh nghiệm hóa học để phát triển cả các hóa chất thông dụng và các loại đặc chủng để đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật và thương mại mà ngành công nghiệp đặt ra hiện nay và trong tương lai.

Đội ngũ nguyên cứu và kỹ thuật ứng dụng của chúng tôi có trụ sở trên toàn thế giới, tập trung tại 3 trung tâm lớn của BASF là Tucson (North America), Ludwigshafen (Europe), và Perth (Australia) với sự kết nối chặt chẽ từ các phòng thí nghiệm tuyển nổi ở Jacarei (Brazil) và Moscow (Russia).

E:\MINECO\WEBSITE_MINECO\Page 3_Chemical Reagents\BASF pictures\a2.jpg

Với công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm sâu rộng trong nghành hoá chất công nghiệp. BASF cam kết mang lại cho khách hàng những giải pháp và sản phẩm đặc thù đáp ứng hiệu quả đa dạng của nghành tuyển khoáng trên thế giới.

 

Nhà sản xuất hàng đầu thế giới: E:\MINECO\WEBSITE_MINECO\About us\partner logo\BASF logo.PNG