Nghiên cứu điều chế thuốc tuyển thế hệ mới của hãng BASF- Đức trong tuyển quặng apatit loại II, loại III tại Công ty Apatit Việt Nam.

Quặng apatit loại III là loại quặng nghèo, có hàm lượng P2O5 chỉ vào khoảng 10 – 21% (hiện tại, trung bình là 15 – 18%), lại có chứa nhiều thạch anh và các silcat…, là các khoáng có đặc tính tuyển khác biệt với khoáng apatit, nên hiện nay loại quặng này chính là mục tiêu áp dụng công nghệ tuyển làm giầu với mục đích tận dụng tài nguyên của Công ty Apatit Việt nam.

Mục tiêu của Công ty Mineco và hãng BASF – Đức là nghiên cứu điều chế thuốc tập hợp thế hệ mới để tuyển nổi quặng apatit loại II, loại III tại Nhà máy tuyển Bắc Nhạc Sơn và đưa ra quy trình công nghệ tuyển nổi bằng thuốc tập hợp thế hệ mới nhằm nâng cao hiệu xuất thu hồi, giảm thiểu thất thoát ra đuôi thải, giảm chi phí sản xuất…

Kết quả mục tiêu thuốc tuyển thế hệ mới sẽ cho sản phẩm đạt hàm lượng P2O5 trong tinh quặng ≥32%, thực thu ≥ 70%, đuôi thải ≤ 5%.

Quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu hãng BASF đến từ Đức tập trung nghiên cứu thuốc tuyển trên các mẫu quặng tại Nhà máy tuyển Bắc Nhạc Sơn để điều chế thuốc tập hợp thế hệ mới tuyển quặng Apatit loại III nghèo. Quy trình thực hiện tuần tự theo các bước: nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, chạy thử trên dây chuyền bán công nghiệp (Pilot), chạy thực tế tại dây chuyền sản xuất của Nhà máy tuyển Bắc Nhạc Sơn.